hu en de

FIDIC mérnöki munkák a felső-szabolcsi településeken2014-03-25 15:26:00

FIDIC mérnöki munkák a felső-szabolcsi településeken A „Felső-Szabolcsi szennyvízelvezetési és tisztítási projekt” újabb mérföldkövéhez érkezett, amikor a több mint négymilliárd forint összegű – az Európai Unió támogatásával és a Kohéziós Alap társfinanszírozásával megvalósuló – beruházás sajtótájékoztatóval egybekötött alapkőletételére került sor 2014. március 20-án Ajakon.

A sajtótájékoztatón ünnepi köszöntőt mondott Kerekes Miklós a Társulás Elnöke, Ajak Város polgármestere, majd a kivitelezők képviselői tájékoztatták a megjelenteket.

 

Az ünnepélyes alapkőletétel alakalmából beszédet mondott Dr. Kövér László az Országgyűlés Elnöke, majd a sajtó jelenlétében elhelyezték a beruházás alapkövét.

 

 

 

 

A támogatással Ajak és Dombrád korszerűsítheti a meglévő szennyvízhálózatát, míg Anarcs, Gyulaháza és Nyírkarász új vezetékrendszert építhet ki.

 

 

 

A beruházással megvalósuló műszaki tartalom:

 

Dombrád agglomeráció:

A tisztító telepen a régi műtárgyak megtartásával – levegőztető medencék záportárolóként, utóülepítő medencék iszapsűrítőként hasznosítva – új, kevert rendszerű, egyesített anaerob, anoxikus, aerob tér épül ki, új utóülepítő építésével. A mechanikai tisztítás, levegő fúvók és iszapvíztelenítés gépei egy építendő kezelő és szociális épületben lesznek elhelyezve. Kiépítésre kerül az iszapkezelés, sűrítés, és gépi víztelenítés. A víztelenített iszapot Kisvárdára szállítják, ahol komposztálásra kerül. A szennyvíztisztító telepen kiépül a berendezések automatikus üzeme, távjelzéssel. A folyékony hulladék fogadása és a tisztított szennyvíz elvezetése nem változik.

A gerinccsatorna csatornahálózaton pontszerű beavatkozásokra van szükség, mely beavatkozás a további biztonságos üzemeltetés elengedhetetlen feltétele.

 

Ajak agglomeráció:

A régi műtárgyak megtartásával – a biológiai blokk iszapstabilizálóként, utóülepítő medencék iszapsűrítőként hasznosítva – új, kevert rendszerű, egyesített anaerob, anoxikus, aerob tér épül ki, új utóülepítő építésével. A mechanikai tisztítás a meglévő épület tetőterében, a levegő fúvók a meglévő fúvók helyén, az iszapvíztelenítés gépei szintén a meglévő helyén lesznek elhelyezve.

A víztelenített iszapot Kisvárdára szállítják, ahol komposztálásra kerül.

A csatornahálózat rekonstrukción belül megvalósul 278 db kisátemelő hibajelének URH kommunikációs rendszerrel történő bejelzése a szennyvíztisztító telep üzemirányító helyiségébe. A kisátemelőkbe beépített szivattyúk kicsi kapacitással rendelkeznek, érzékenységük magas. A lakosság nem rendelkezik minimális tapasztalattal sem az átemelők üzemeltetésében. Helyileg ugyan az a tapasztalat, mint országosan, hogy az ilyen típusú kisátemelők üzemeltetése nagy körültekintést igényel. Az átemelők esetleges meghibásodásából adódó károkozás megelőzése érdekében az üzemirányító diszpécsernek információ szükséges a hiba elhárításához. Ennek részeként átemelőnként telepítésre kerül egy – egy db riasztást adó egység, mely a jelet a diszpécser központba továbbítja, amit követően a szükséges beavatkozás megtörténhet.

 

Gyulaháza- Anarcs- Nyírkarász agglomeráció:

A településeken elválasztott rendszerű gravitációs csatornahálózat létesül, figyelembe véve a domborzati viszonyokat. A település domborzati viszonyai alapján, a túlzott csatornamélység (4 m felett) elkerülése érdekében Gyulaházán 10 szennyvízöblözet, Anarcson 6 szennyvízöblözet, és Nyírkarász településen 8 szennyvízöblözet került kialakításra közbenső szennyvízátemelők és nyomóvezetékek beépítésével. A keletkező szennyvizek a Gyulaháza 0272/3 hrsz. – ú területen épülő 600 m3/d kapacitású szennyvíztisztító telepre kerülnek rávezetésre.

 

A technológia az átfolyásos eleveniszapos technológiát szakaszos üzemben valósítja meg.

Minden technológiai folyamat egy medencében zajlik le, ahol az eleveniszap aerob/anoxikus/anaerob körülmények között dolgozik az előre meghatározott számú ciklusok alatt. A szilárd és folyékony fázis szétválasztása a ciklus levegőztetés nélküli részében zajlik le. A nem levegőztetett ciklus második részében a tisztított elfolyó vizet dekantálják a folyadék felszínéről. A folyamatos hozzáfolyás miatt nincs szükség kiegyenlítő medencére. Így a mennyiségi kiegyenlítés, a biológiai oxidáció, a nitrifikáció, denitrifikáció, foszfor kibocsátás és foszfor felvétel, az utóülepítés és az aerob iszapstabilizáció egy medencében hajtható végre. A ciklus hossza minden tervezésnél egyedi. A tisztított szennyvíz egy speciálisan kialakított dekanteren át hagyja el a technológiát. A víztelenített iszap Kisvárdára, az iszapkomposztáló telepre kerül beszállításra.

 

A három agglomerációt magába foglaló beruházás FIDIC szerződéses feltételek szerint valósul meg, ami közel 15 ezer ember életminőségének javulását eredményezi az öt településen, és megoldja a keletkező szennyvíz biztonságos elvezetését és tisztítását.

 

A környezetvédelmi beruházás kivitelezői a KE-VÍZ 21 Zrt., valamint a Strabag-MML Kft, a FIDIC mérnöki feladatokat a NYÍR-HIDROFIL Kft szakemberei végzik.

 

A beruházás várható befejezési határideje 2015. szeptember 25.

Vissza

http://www.nyir-hidrofil.hu/ http://www.nyir-hidrofil.hu/ http://www.nyir-hidrofil.hu/ UniWeb Design