hu en de

"Engedély" nélkül?2013-08-14 10:03:00

A Kormány elfogadta az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlást szabályozó 266/2013. (VII.11.) Kormány rendeletet, amely a Magyar Közlöny 119. számában került kihirtedésre. A kormányrendelet jelentős változást jelent a Magyar Mérnöki Kamara által engedélyezett és nyilvántartott jogosultságok rendszerében.

 

A rendelet 47. §-a alapján  a2014. január 1-jét megelőzően

  • engedélyezett és névjegyzékbe vett, vagy bejelentés alapján névjegyzékbe vett szakmagyakorlási tevékenység a továbbképzési kötelezettségek teljesítése mellett folytatható,
  • építésügyi igazgatási szakértői területen kiadott engedélyek 2014. július 1-ig hatályosak, ezt követően a tevékenység engedély nélkül folytatható.

 

A beruházáslebonyolítói tevékenység 2014. január 1-jét követően bejelentési kötelezettség teljesítése nélkül végezhető.

 

A rendelet 34. § (1) bekezdése szerinti továbbképzési időszak a 2014. január 1-jét megelőzően megkezdett ötéves továbbképzési időszak utolsó napját követő napon kezdődik. Az a szakmagyakorló, akinek a továbbképzési kötelezettségét 2014. június 30-ig kell teljesítenie, továbbképzését legkésőbb 2014. december 31-ig teljesítheti.

 

A jogszabályi változás következtében a továbbképzés pontérték megállapításának rendszere megszűnik. 2014. január 1-től kamarai továbbképzési pont nem szerezhető sem szabadon választható továbbképzésben, sem egyéni teljesítésben.

 

A kötelező kamarai tagsággal végezhető jogosultságok esetén szakmai továbbképzésen kell részt venni.

 

E rendelet 2014. január 1-vel hatályon kívül helyezi a 244/2006. (XII.5.) az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól, valamint a 103/2006. (IV.28.) az építésüggyel kapcsolatos egyes szabályozott szakmák gyakorlásához kapcsolódó szakmai továbbképzési rendszer részletes szabályairól szóló Kormány rendeletet. A 191/2009. (IX.15.) az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló Kormány rendelet pedig ugyanezen hatállyal módosul.

Vissza

http://www.nyir-hidrofil.hu/ http://www.nyir-hidrofil.hu/ http://www.nyir-hidrofil.hu/ UniWeb Design