hu en de

AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁVAL MEGVALÓSULÓ KÖRNYEZETVÉDELMI BERUHÁZÁSOK2011-09-20 09:00:00

AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁVAL MEGVALÓSULÓ KÖRNYEZETVÉDELMI BERUHÁZÁSOK Közbeszerzési eljárások nyerteseként több – az Unió által támogatott – beruházás mérnök, műszaki ellenőri feladataival bízták meg cégünket a települések önkormányzatai, Viziközmű Beruházási Társulásai.

Környezetvédelmi beruházás valósult meg a Beregben

A beregsurányiak évtizedes törekvése vált valóra 2011. júliusában, mikor befejeződtek a "Beregsurány szennyvízcsatorna-hálózat és szennyvíztisztító telep építése" című projekt kivitelezési munkái.


A település 187 MFt vissza nem térítendő támogatást nyert az Európai Uniótól és a Magyar Államtól. Az ehhez szükséges 44 MFt önerőt az önkormányzat EU Önerő Alapból, és a lakosság hozzájárulásával biztosította.


A beruházó közbeszerzési eljárás keretében a Kincs Kft.-t ítélte legalkalmasabbnak a 2.724 méter gerinccsatorna, a 4 db szennyvízátemelő és az 50 m3/nap kapacitású szennyvíztelep kiépítésére.

A projekttel megvalósult Beregsurány Község 85 %-os szennyvíz csatornázottsága. A megépült szennyvíztelep a lakossági szennyvizek tisztításán túl biztosítja a jelenlegi nemzetközi határátkelőhelyen, és a későbbiekben megépülő kamionterminálnál keletkező szennyvíz tisztítását is.

Sikeresen zárult a szennyvízberuházás Kékcsén

Kékcse Község Önkormányzata 88 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert az Észak-Alföldi Operatív Program keretében közműpótlós szennyvízberuházásra.

A projekt megvalósításával a meglévő 100 bekötéshez újabb 100 db bekötés valósult meg a Fő utcán és a Vörösmarty utcán, ez a település 41 %-át jelenti.

Mivel a településen magas a talajvízállás, csapadékos időszakban a szennyvízszikkasztók használata a lakosság számára nagy problémát okozott környezetvédelmi, környezet-egészségügyi, valamint anyagi szempontból. Az elszikkasztott szennyvizek jelentős környezetszennyezést jelentettek a területen, folyamatosan szennyezték és emelték a talajvíz egyébként is magas szintjét.  Ezekre a problémákra jelentett megoldást a fejlesztés.

Lezárult a „Fényeslitke belvízmentesítése II. ütem” című projekt

122 millió forintból épült ki az Árpád és Ady Endre utcák csapadékvíz elvezetési rendszere, melyhez az Európai Unió Regionális Fejlesztési Alapja 110 millió forint támogatást nyújtott.

Az építési munkák befejeződtek, a projekt pénzügyi lezárása folyamatban van.
A 3.539 méter hosszan kialakított csapadékvíz elvezető rendszer 379 főnek nyújt védelmet a káros csapadékvíz ellen. A beruházásnak köszönhetően 39 hektárral nő a csapadékvíz okozta károktól megvédett terület.
 

Rég várt fejlesztés valósul meg Csenger Városban

 

2011. januárjában kivitelezési szakaszhoz érkezett a környezetvédelmi fejlesztés, melynek keretében megépül 22 kilométer szennyvízcsatorna és egy korszerű 700 m3/nap kapacitású szennyvíztisztító telep.

 

A beruházás 5500 ember életkörülményeit teszi tisztábbá, egészségesebbé és fenntarthatóbbá.

   A közműfejlesztés a Környezet és Energia Operatív Program keretében, az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési alap társfinanszírozásával valósul meg. Az önkormányzat a pályázathoz szükséges önerőt kötvény kibocsátásból, EU Önerő alapból elnyert támogatásból és a lakosság víziközmű társulati hitelből biztosítja.

Előkészítési szakaszban a szennyvíz és belterületi vízrendezés beruházások Szabolcs- Szatmár – Bereg megye több településén

A Környezet és Energia Operatív Program (KEOP), valamint az Észak-Alföldi Operatív Program támogatásával indulnak a szennyvíz, illetve belterületi vízrendezés beruházások megyénkben.

Jánkmajtis – Csegöld, valamint Komoró és Tuzsér Viziközmű Beruházási Társulásai Mérnök, Penyige és Tunyogmatolcs Községek műszaki ellenőri feladatokkal bízták meg cégünket.

A fejlesztések révén csökken a környezeti terhelés, a jobb higiénés helyzet kialakításával javul a lakosság életminősége, megvalósul a talaj, talajvíz, valamint a rétegvíz szennyezésekből adódó, az eddigi káros folyamatok megfordítása.

FETI-KÖVIZIG beruházások megyénkben

A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság vissza nem térítendő támogatást nyert az Észak-Alföldi Operatív Program keretében az Öreg-Túr rehabilitációjára, a Felső-Szabolcsi belvízrendszer komplex fejlesztésére, valamint a Nyíri (46. sz.) belvízrendszer rehabilitációja. Mindhárom beruházás projektvezető mérnök, illetve műszaki ellenőri feladatait a NYÍR-HIDROFIL Kft szakemberei végzik.

 

Az Öreg-Túr rehabilitációja 2010. I. ütem


A projekt célja a Sonkádtól Olcsvaapátiig húzódó Öreg-Túr (Túr-belvíz főcsatorna) rendezése, a településfejlesztési elképzelésekhez igazodó állapotok kialakítása oly módon, hogy az ökológiai értékek ne szenvedjenek kárt. A Túr- belvíz főcsatornán a vízháztartási körülmények javítását a vízszintek emelésével lehet elérni, ami újabb mederduzzasztó kialakításával, valamint a már meglévő műtárgyak átalakításával, üzemrendjének megváltoztatásával biztosítható. A jelenlegi üzemrend felülvizsgálatával harmonikusabbá tehető

   

a belvízelvezetés, vízhasznosítás, turisztikai rekreációs hasznosítás, valamint az ökológiai értékek megőrzésének szempontjai érvényesülhetnek. Az építési munkák 2011. június 16-án megindultak.

 

   

A Nyíri (46. sz.) belvízrendszer rehabilitációja (Máriapócsi-főfolyás komplex vízrendezése)


A Máriapócsi-főfolyás üzembiztonsága meghatározó jelentőségű a Nyírségi belvízrendszer belvízbiztonsága szempontjából. A tervezett rekonstrukció lehetővé teszi, hogy a belvizek gond nélkül, biztonságosan levezethetőek legyenek, és egyaránt szolgálja a mezőgazdaság és természetvédelem ökológiai vízigényének kielégíthetőségét is. A projekt céljai: a bel- és külterületek belvízvédelme, biztonságos belvízelvezetés biztosítása, a belvízrendszer vízelvezető, vízhasznosító és víz-

visszatartó létesítményeinek fejlesztése, a Leveleki tározó zárógát hullámverés elleni védelmének javítása, a vízminőség kárelhárítás és a vízgazdálkodás feltételeinek javítása. A projekt kivitelezése 2011. április 11-én megkezdődött.

 

Felső-Szabolcsi belvízrendszer komplex fejlesztése I. ütem A szivattyútelepek és zsilipek rekonstrukciója, az igazgatóság térinformációs rendszerébe való integrálása


A pályázat fő célkitűzése a Felső-Szabolcsi belvízrendszer területén a belvízkárok csökkentése, mérséklése valamint a gazdaságos mezőgazdasági termelés feltételeinek megteremtése a vízgazdálkodás oldaláról.
A pályázat keretében tervezett főbb rekonstrukciós és fejlesztési munkák: szivattyúegységek felújítása illetve szükség szerinti cseréje; szivattyútelepek fix és mozgógerebeinek

   

valamint belvízi zsilipjeinek felújítása, elektromos rendszerük teljes átépítése, vezérlésük korszerűsítése, az észlelt adatok igazgatósági monitoring rendszerbe illesztése, szivattyútelepek felépítményei felújítása, korszerűsítése, zsilipek felújítása, csatornák kotrása. A projekt munkaterület átadás - átvételi eljárása 2011. augusztus 19-én lefolytatásra került.


Vissza nem térítendő támogatások informatikai eszközök fejlesztésére

A TIOP pályázati rendszer keretében sikeres eszközbeszerzésre került sor cégünk lebonyolításában Fényeslitke, Tiszakarád, Bánréve, Tibolddaróc, Farkaslyuk és Szentistván községben.

A beszerzésre kerülő eszközök és szoftverek lehetővé teszik a pedagógusok számára a modern oktatási környezet kialakítását, a digitális oktatási tartalmak integrálását a tanítás-tanulás folyamatába.

Segítik a tanulókat az egyéni tanulási képességek fejlődésében, hozzáférést biztosítanak számukra a digitális tananyagokhoz és hozzájárulnak a digitális kompetenciák megszerzéséhez, fejlesztéséhez.

Az informatikai eszközök beszerzésére a szállítást és szolgáltatást teljesítő szervezet kiválasztását - többségében egyszerű közbeszerzései eljárásban - sikeresen lefolytattuk.

 

 

Vissza

http://www.nyir-hidrofil.hu/ http://www.nyir-hidrofil.hu/ http://www.nyir-hidrofil.hu/ UniWeb Design