hu en de

ÉARFÜ TÁJÉKOZTATÁS2011-04-15 09:00:00

ÉARFÜ TÁJÉKOZTATÁS A független mérnök és a műszaki ellenőr alkalmazásának ellenőrzésével kapcsolatban.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2011. augusztus 5-én "A független mérnök tevékenységével kapcsolatos szabályozás egységesítéséről"szóló ROP-2011-16 számú állásfoglalást adott ki.
A kiadott állásfoglalás változatlan alapja a 2007-2013. programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési rendszerek kialakításáról szóló 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban Rendelet) 20. §-ának (2) bekezdésének szabálya:


"A 250 millió forintot meghaladó támogatással megvalósuló építési beruházás esetén a kedvezményezett köteles független mérnök nyilatkozatát is benyújtani a közreműködő szervezethez. A független mérnökkel kapcsolatos követelményeket a pályázati felhívásban rögzíteni kell. A független mérnök nyilatkozatának igazolnia kell, hogy az építés a terveknek megfelelően halad, és tartalmaznia kell a munka készültségi fokát. "


A fenti jogszabályhely értelmezésére vonatkozóan az állásfoglalás rögzíti, hogy az építési beruházás 250 millió forintot meghaladó értékhatárát a számviteli törvény beruházás fogalmának megfelelően kell figyelembe venni. Tehát, ha az egy építési beruházásra aktiválható költségre jutó támogatás összességében eléri a 250 millió Ft-ot, akkor szükséges alkalmazni a független mérnökre irányadó szabályozást, eltekintve a megkötött vállalkozási szerződések számától. A független mérnök nyilatkozatát minden olyan kifizetési igényléshez csatolni kell, amely kivitelezési tevékenységhez kapcsolódó számlát tartalmaz, kivéve, ami kizárólag beruházásra aktiválható előkészítési költséget foglal magában.


Független mérnökkel azonos megítélés alá esik az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.1S.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdése szerint alkalmazott műszaki ellenőr azzal, hogy ezen felül már független mérnöki szolgáltatásra elszámolni kívánt költségre támogatás nem folyósítható. Függetlenség alatt a hivatkozott jogszabály 11. § (3) bekezdése szerinti összeférhetetlenség betartását és a kivételezőtől való befolyásmentességet kell érteni.


A független mérnökkel szemben az ÉARFÜ által korábban támasztott speciális követelményeket felváltja (enyhíti) az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki szakmai vezetői szakmagyakorlás jogosultság részletes szabályairól szóló 244/2006.  (XII. 5) Korm. rendelet általános szabályai.


Ezek igazolására pedig az alkalmazott/megbízott független mérnök/építési műszaki ellenőr jogosultságának ellenőrzésére a Pénzügyi elszámolás részletes szabályai c. útmutatóban foglaltakon túlmenően egyéb dokumentumot nem szükséges benyújtani. A fenti követelményeknek való megfelelés vizsgálata csak helyszíni ellenőrzés keretében lehetséges.


A Pénzügyi elszámolás részletes szabályai című útmutató az alábbi dokumentumok benyújtását várja el a kedvezményezettől az elszámolni kívánt bizonylathoz:

  1. Építési számlához kapcsolódó mérnöki/műszaki igazolás. (nyilatkozat)
  2. A kedvezményezett igazolása a mérnöki/műszaki ellenőr teljesítéséről.


A független mérnök nyilatkozatának tartalmaznia kell a beazonosíthatósághoz szükséges alapadatokat az eddig alkalmazott szabályokhoz hasonlóan:

  • A projekt pontos megnevezése;
  • A projekt azonosítója;
  • Kedvezményezett azonosító adatai.


Továbbá a nyilatkozatnak szakmailag megalapozott módon ki kell terjednie:

  • arra, hogy pénzügyi és fizikai előrehaladás szempontjából az építés az építési terveknek megfelelően halad;
  • az építési beruházás készültségi fokára, százalékos mértékben is feltüntetve;
  • arra, hogy az építés készültségi foka a projekt pénzügyi terveivel összhangban van;
  • arra, hogy a hatályos jogszabályok, előírások és a tervek alapján tapasztalt-e rendellenességet ellenőrzése során;
  • az esetleges eltérések szükségességének indokolására.


Új elemként jelenik meg a nyilatkozatban az esetleges eltérések szükségességének indokolása, amire kérünk fokozott figyelmet fordítani.


A könnyített rendelkezések a korábban érvényben lévőket 2011. augusztus 5-től váltják fel és a 2007-2013. programozási időszakban a Rendelet hatálya alá tartozó projektek folyamatban lévő kifizetési igényléseinek elbírálása során automatikusan alkalmazásra kerülnek.

 

ÉARFÜ Észak - Alföldi Regionális Fejlesztési
Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.
Cím: 4002 Debrecen 2., Pf: 501
Tel.: +3652/501-102
E-maii: ropinfo@eszakalfold.hu  
www.eszakalfold.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu
 

Vissza

http://www.nyir-hidrofil.hu/ http://www.nyir-hidrofil.hu/ http://www.nyir-hidrofil.hu/ UniWeb Design