hu en de

JÚNIUS HÓNAPBAN BEFEJEZŐDHET A SZENNYVÍZCSATORNA-HÁLÓZAT ÉPÍTÉSE2012-04-19 10:57:00

JÚNIUS HÓNAPBAN BEFEJEZŐDHET A SZENNYVÍZCSATORNA-HÁLÓZAT ÉPÍTÉSE „Csenger Városban szennyvízközmű építése KEOP – 1.2.0/2F/09-2010-0002, szennyvízcsatorna-hálózat létesítésére és szennyvízcsatorna rekonstrukciójára, kiviteli terv készítése FIDIC Piros könyv szerint Csenger Városban” tárgyú beruházás 2011. 06. hónapban megkezdődött.

A kivitelező „KE-VÍZ 21” zRt folyamatosan végzi a csatornahálózat építését. Egyes területeken már megépítésre került a csatorna, vagy folyamatban van, máshol ezt követően kerül kiépítésre.

Megépített csatornák:

Móricz Zs. u., Új Élet u., Szamos u., Debreceni u., Ifjúság u., Riskó I. u., Jókai u.-tól a Határőr utcáig, Határőr u.-tól a Foglár utcáig, Ady köz, Dankó u., Arany J u.-tól az Alkotmány u.-ig, Bocskai u.

Folyamatban lévő csatornaépítések:

Petőfi u., Jókai u., Arany J u., Aradi u., Toldi u., Honvéd u., Határőr u.

Közeljövőben épülő csatornák helye és építésének tervezett időpontja:

024/15, 160 hrsz. út, 373. sz. út, 690 hrsz. út, Ady E. u., Alkotmány u., Aradi u., Arany J. u., Árpád u., Béke u., Brassói u., Diószeghi u., Dózsa Gy. u., Foglár u., Határőr u., Honvéd u., Hunyadi J. u., Jókai Mór köz, Jókai Mór u., Kastélydomb u., Kolozsvári u., Kossuth L. u., Lehel u., Molnár J. u., Nagykárolyi u., Petőfi S. u., Petőfi tér, Rákóczi F. köz, Rákóczi F. u., Szatmári u., Táncsics M. u., Tisza köz, Tisza u., Toldi u., Zrínyi M. köz.

A kivitelező „KE-VÍZ 21” zRt tájékoztatása szerint a szennyvízcsatorna-hálózat egy részének műszaki átadására előreláthatólag 2012. június hónapban sor kerülhet, a szennyvíztisztító telep pedig ugyanezen időpontra fogadni tudja az ingatlanokon keletkező szennyvizet. A műszaki átadást követően a meglévő szennyvíztisztító telepről az új szennyvíztisztító telepre kerül átkormányzásra a városban keletkezett szennyvíz, a régi szennyvíztisztító telep már nem fogad szennyvizet.

Tervezett időpontok:

A szennyvízcsatorna-hálózat műszaki átadása:     2012. június

Házi bekötőcsatorna kiépítésének időpontja:     2012. június

Víziközmű Társulat igazolásának beszerzése az érdekeltségi hozzájárulás befizetésről:

2012. június

Üzemeltetői szakfelügyelet megkérése a házi szennyvízcsatorna építéséhez:     2012. június

Üzemeltetői szakfelügyelet megkérése a házi szennyvízcsatorna és a külső szennyvízcsatorna-hálózat részét képező tisztítóidom összekötéséhez:     2012. június-t követően

A szennyvíztisztító telep próbaüzemének indítása:     2012. június 24.-ét követően

Vissza

http://www.nyir-hidrofil.hu/ http://www.nyir-hidrofil.hu/ http://www.nyir-hidrofil.hu/ UniWeb Design