hu en de

" NYÍR-HIDROFIL KFT = SZÍNVONALAS SZOLGÁLTATÁS - KORREKT FELTÉTELEKKEL "

A NYÍR-HIDROIL Kft vezetősége elkötelezettséget vállal a cég piaci helyzetének javítására, a vevők igényeinek megismerésére és elvárásainak messzemenő teljesítésére, a környezettudatos vállalatirányításra. Ennek érdekében integrált irányítási rendszer bevezetését határozta el az MSZ EN ISO 9001:2009, valamint az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány követelményeinek megfelelően, melyet fokozatosan kiterjeszt a cég teljes tevékenységére.

Minőség és környezeti politikánk keretet ad a minőség és környezeti célok, előirányzatok kitűzéséhez és átvizsgálásához.

Célunk olyan széleskörű, magas színvonalú, szakmailag és pénzügyileg egyaránt korrekt szolgáltatások nyújtása a megrendelőink számára, amely – az általuk biztosított egyéb feltételek mellett – elősegíti az építési beruházások szakszerű, zökkenőmentes lebonyolítását.

Elkötelezettséget vállalunk arra, hogy folyamatosan megfeleljünk a társaságra és tevékenységünkre vonatkozó hatályos jogszabályi követelményeknek.

Folyamatosan mérjük és elemezzük a megrendelőink elégedettségét annak érdekében, hogy az integrált irányítási rendszerünkben dokumentált tevékenységeinket tovább tudjuk fejleszteni, ezzel javítsuk az ügyfeleink körében elért eredményeinket.

Szakembereinkkel szemben alapkövetelmény a megfelelő képzettség, a minőség és környezettudatos munkavégzés. Kiemelt gondot fordítunk szakmai ismereteink folyamatos bővítésére, előtérbe helyezzük a korszerű, az Európai Unió gyakorlatának megfelelő módszerek és technikák alkalmazását.

Munkánk során törekszünk az anyag és energiatakarékos megoldások alkalmazására, a káros környezeti hatások megelőzésére.

Vizsgáljuk szállítóink teljesítményét, a szállítói körre is kiterjesztjük - cégünk saját magával szemben támasztott követelményeket - alkalmassá téve ezáltal a szolgáltatásban résztvevők teljes körét a vevői igények kielégítésére.

A NYÍR-HIDROFIL Kft vezetése elkötelezett felelősséget érez a minőség és környezeti politikában megfogalmazottak iránt, gondoskodik terjesztéséről, hogy a szolgáltatásban részt vevők megértsék, alkalmazzák és betartsák az abban foglaltakat. Folyamatosan figyelemmel kíséri és javítja a szolgáltatás környezetre gyakorolt hatását.

A rendszer bevezetése, évenkénti felülvizsgálata és sikeres tanúsíttatása a NYÍR-HIDROFIL Kft vezetőségének feladata, melynek végrehajtása növeli a projektek színvonalát, hozzájárul Cégünk piaci elismeréséhez és erősíti a megrendelői kör megelőlegezett bizalmát.

http://www.nyir-hidrofil.hu/ http://www.nyir-hidrofil.hu/ http://www.nyir-hidrofil.hu/